Mirin webspace

Nejbohatší život má ten, kdo žije s minimem nároků

22. 5. 2008 - Komentáře (0) PHP

Traity II

Minule jsem zhruba nastínil základní myšlenku traitů, dnes se zmíním trochu více o dalších vlastnostech traitů vzhledem k dědičnosti, problémům při konfliktech jmen a kompozici. Všechny informace jsem čerpal z rfc na php wiki. Jak jsem tak koukal, je tam i další rfc, které se týká traitů a jejich použití vzhledem k rozsahu definice traitu a třídy, která trait použije, to jsem zatím nějak podrobněji nezkoumal.

24. 4. 2008 - Komentáře (2) Zend Framework

Zend_Form II

Takže další část o Zend_Form. Formulář jsme si minule nainstancovali, přidali jsme do něj elementy a validace. Teď zbývá zobrazení formuláře a právě o to se starají dekorátory. Jak už je z názvu patrné, dekorátor přidává nebo upravuje chování nějakého objektu, ke kterému je připojen. V našem případě tedy zajistí vykreslení formuláře do HTML, ale stejně tak by bylo pravděpodobně možné použít dekorátory k vykreslování formulářů třeba do PDF, GUI atd.

22. 4. 2008 - Komentáře (1) PHP

Traity

Nedávno bylo anoncováno spuštění oficiální wiki pod PHP doménou - http://wiki.php.net. Má přehledně zastřešovat informace, které byly dříve například na jiné poloficiální php wiki, je tam tedy nastíněna roadmapa PHP, různá RFC, TODO atd. A právě na jeden návrh bych se rád podával podrobněji. Je to návrh traits - (slovník říká rysy - nicméně dál ponechám bez překladu). Je to velice zajímavý návrch, který nám umožní zvýšit znovupoužitelnost kódu v prostředích s jednoduchou dědičností jako je PHP. V tomto a následujícím článku se pokusím v krátkosti naznačit k čemu by se traity mohly hodit.