Mirin webspace

Nejbohatší život má ten, kdo žije s minimem nároků

16. 5. 2008 Ostatní

Rozhovor s Richardem Heinbergem na ABC

Na australském oildrumu se objevila zmínka o rozhovoru s Richardem Heinbergem, který vysílala australská ABC v pořadu "Lateline". Je to jedna z výjimek, kdy se téma peak oil dostává do mainstream médií. Rozhovor je možné sledovat přes Windows media stream nebo Real media stream. Ačkoli nejsem žádný velký angličtinář, je rozhovoru poměrně dobře rozumět.

Richard shrnuje aktuální cenovou situaci na trhu s ropou, krátkodobě může ropa poklesnout ale její další cenový růst na ceny okolo 200$ v horizontu jednoho nebo dvou let je velmi pravděpodobný.

Ačkoliv dnešní vysoké ceny potravin se často připisují na vrub zejména biopalivům, velký vliv na ně mají i ceny ropy. Dost výrazně navyšují náklady zemědělců. Jediným prostředkem, který Richard vidí jako možné řešení je změna politiky států tak, aby přizpůsobily své národní ekonomické a společenské prostředí na šetrnější způsob hospodaření méně orientovaný na levnou ropu.

Na otázku ohledně uváděných zásob v rozsahu trilionu barelů Richard odpovídá, že je už delší dobu jasné, že konec éry levné ropy se blíží, nebo už dokonce nastal. Předpovědi ohledně zlomu za 20 - 30 let se v dnešním světle zdají velmi nepravděpodobné a věří mu stále méně a méně lidí. Čím dál tím více odborníků se naopak shoduje v tom, že velmi blízko vrcholu jsme právě teď.

Zmíněny jsou i alternativní způsoby výroby ropy z ropných písků a uhlí. Obě možnosti nejsou pro budoucnost řešením, získávání ropy z uhlí nebo z ropných písků je velmi ekologicky náročné a poměrně neefektivní. Richard uvádí příklad firmy Sassal v Jihoafrické republice, která zpracovává uhlí. I přes velké investice je produkce okolo 150 tisíc barelů denně nedostačující, proces získávání ropy je velmi neefektivní a spotřebuje okolo 40% energie v uhlí. Ekologický dopad je tak velký, že továrny a těžební místa Sassalu jsou vidět až z měsíce a firma je jedním z největších znečišťovatelů v Africe. A to vše jen kvůli 150 tisícům barelů, kdy svět denně spolkne okolo 85 milionu barelů.

V rozhovoru jsou dále zmíněny další související věci s problematikou peak oil jako těžba na Aljašce, klesající produkce Severního moře atd. V podstatě nic nového pro lidi, kteří pravidelněji sledují zprávy o stavu ropy a energetiky. Cenné je zejména to, že se jedná o rozhovor v mainstream médiu, který přináší i obyčejnému diváku možnost dozvědět se něco o tomto fenoménu. A jaké jsou závěry a doporučení? Richard říká, že jedinou možností, která zatím připadá v úvahu je změnit chování společnosti, což vyžaduje zodpovědný přístup zejména politiků a posléze jednoho každého z nás. Střípky už se začínají objevovat, Richard uvádí i několik příkladů z USA, kde místní samosprávy přijaly určitá opatření, v globálním měřítku se ale nic zásadního neděje.


Komentáře (0)

Komentáře jsou uzavřeny.