Mirin webspace

Nejbohatší život má ten, kdo žije s minimem nároků

10. 8. 2008 - Komentáře (5) PHP

Statický konstruktor

Když jsem nedávno psal nějakou třídičku v PHP tak jsem narazil na dost častou záležitost, použil jsem statickou proměnnou na definování implicitní hodnoty a další nestatickou proměnnou, která umožňuje nastavit danou vlastnost pokud od třídy dědíme. Vypadá to asi nějak takto.

class MyClass
{
 /** variable with default value */
 private static $_defaultVariable;
 
 /** variable for an usage with an inheritance */
 private $_variable;
}

Předpokládané použití je takové, že statická implicitní vlastnost bude v aplikaci, která třídu používá dostupná tak nějak "automaticky", pokud budeme vytvářet potomky třídy, tak si jí podle potřeby můžeme dynamicky modifikovat. Jak teď ale na to implicitní inicializaci. V PHP neexistuje nějaký jasný prostředek, jak inicializovat statické proměnné tříd - statické konstruktory. Máme v podstatě dvě možnosti, jak to řešit. Každopádně do třídy umístíme statickou metodu initialize, která bude představovat náš statický konstruktor.

class MyClass
{
 /** variable with default value */
 private static $_defaultVariable;
 
 /** variable for an usage with an inheritance */
 private $_variable;
 
 public static initialize()
 {
  ........
  self::$_defaultVariable = .....
 }
}

Máme asi následující možnosti

 • Metodu initialize zavolat globálně v souboru se třídou, tím se její kód provede po natažení souboru s třídou.
 • Nějak to ošetřit autoloaderem tříd, po načtení třídy bude vždy autoloader volat metodu initialize, pokud ji třída obsahuje.

První případ by asi vypadal nějak takto

//file MyClass.php
 
class MyClass
{
 /** varible with default value */
 private static $_defaultVariable;
 
 /** variable for an usage with an inheritance */
 private $_variable;
 
 public static initialize()
 {
  ........
  self::$_defaultVariable = .....
 }
}
 
MyClass::initialize();

V druhém případě by modifikovaný autoloader mohl vypadat asi nějak takto

class MyLoader extends LibLoader
{
 public static function loadClass($className)
 {
  const INITIALIZER_NAME = "initialize";
 
  /*
   * creates $filename from $className...
   */
 
  include_once $filename;
 
  // a reference to the static constructor's operation
  $staticConstructorReference = array($className, self::INITIALIZER_NAME);
 
  // if the static constructor was declared properly, call this one
  if (is_callable($staticConstructorReference)) {
   call_user_func($staticConstructorReference);
  }
}

Těžko říci, co je lepší. Nejlepší by bylo, kdyby statické konstruktory byly už přímo v PHP, jednodušší je určitě první varianta, druhá je zase asi tak nějak čistší a systémovější. Ještě je tu ale třetí možnost, která se používá také docela často, možná i nejčastěji, je to vidět zejména v aplikacích založených na nějakých frameworcích, inicializace statických proměnných se se nechá na aplikaci a provede se většinou v bootstrapu aplikace, při natahování konfigurací apod.


Komentáře (5)

 1. LLook - 10. 8. 2008 19:52

  Mě teda přijde čistší ten první způsob, je při něm jasné, že nahrání třídy jakýmkoli způsobem == initialize. Druhá možnost přidává závislost té třídy na svém autoloaderu, čímž dost omezuje její znovupoužití v jiných projektech.

  Ale upřímně se mi nelíbí ani jedna z nastíněných možností.

  Ještě je možné nepřistupovat k hodnotě přes vlastnost. Nadefinovat getter a inicializaci dát do něj:

  class MyClass {
    private static function getDefaultVariable() {
      static $defaultVariable;
      if (!isset($defaultVariable)) {
        $defaultVariable = new Foo;
      }
      return $defaultVariable;
    }
  }
  
  Případně může getter vracet referenci, je-li to vhodné (většinou asi ne)...

  První dvě možnosti vyžadovali poznámku v dokumentaci, tady je vše jasné ze samotného API. Výhodou oproti statickým konstruktorům a důvod pro použití i v jazycích, které je mají, může být lazy-loading. Objekt se inicializuje až v momentě, kdy je potřeba.

 2. v6ak - 11. 8. 2008 08:18

  Co takhle volat v každé metodě, kde je to potřeba, nějaké self::initOnce(), které by poprvé vše inicializovalo a pak nedělalo nic?

 3. koubel - 11. 8. 2008 22:20

  [1] ten první způsob není tak úplně odolný proti include/require, když to nebude include_once, tak se ta inicializace může volat vícekrát, ale to zase až tak vadit to nemusí

  ten getter vypadá jako že by to šlo, díky

  [2] to my nepříjde jako úplně šťastné, na to se bude zapomínat, ten statický getter bude lepší.

 4. LLook - 6. 9. 2008 16:17

  [3] Když to nebude include_once/require_once, tak především vznikne fatální chyba "Cannot redeclare class".

 5. koubel - 7. 9. 2008 16:49

  [4] no to je pravda

  nakonec bych ten statický konstruktor v PHP stejně docela přivítal :-)

Komentáře jsou uzavřeny.