Mirin webspace

Nejbohatší život má ten, kdo žije s minimem nároků

7. 7. 2009 Ostatní

Peak oil za námi?

V květnu 2009 opět uveřejnil na Oil drumu Ace svůj tradiční věštecký Word Oil Production Forecast. Pojďme se tedy podívat, jak vypadá aktuální situace s produkcí ropy na dalších několik let a jestli nás peak oil čeká, nebo už jsme ho dosáhli. Ace se ve svém článku zaobírá téměř všemi možnými alternativami, já to spíše shrnu.

Jedna věc je jasná. Podle aktuální situace dosáhla produkce ropy svůj vrchol v červenci 2008 na 74.82 mbd (milionech barelů denně), pak následoval prudký pokles směrem k dnešním asi 71 mbd. Z tohoto pohledu jsme za peak oil. Podle Aceho bude produkce dále pozvolna klesat nebo setrvávat na těchto hodnotách do roku 2010. Pak dojde k dramatickému klesání 3.4% ročně, zejména v důsledku poklesu produkce non OPEC zemí (kde nastal vrchol okolo roku 2004, jak jsem uvedl v tomto článku. Tento pokles již země OPECu nebudou schopny kompenzovat.

 Předpověď budoucí produkce ropy (květen 2009) (klikni pro detail)

I pokud se berou v úvahu více optimistické úvahy o ověřených zásobách (Utlimate Recoverable Reserves - 2.2 Tb), na aktuálním peak oil datu se nic nemění, maximálně se může protáhnout aktuální platau do roku 2012. Podívejme se na jednotlivé zdroje ropy, které mají problém zvaný peak oil řešit.

Alternativy

Ačkoliv stále častěji slýcháme o alternativách ropy, realita je trochu jiná. Zkapalněný zemní plynu (NGL) je jedna z věcí, o které se mluví jako o jedné z nejvíce reálných alternativ ropy jako palivu. V blízké budoucnosti se předpokládá exponenciální růst produkce zejména ze zemí OPECu. Zatím tomu mnoho nenasvědčují data, produkce se od roku 2007 ne a ne přehoupnout přes 8mbd (2007 7,96mbd, 2008 7,94mbd, 2009 zatím 7,8mbd). Produkce biopaliv je zatím pod 1 mbd, ačkoli i tam se počítá s výrazným růstem do budoucna. Vše ostatní je zatím v oblasti paliv pouze na začátku a do čísel produkce nijak nezasahuje. Proto se pozornost zaměřuje na nová naleziště a způsoby těžby ropy.

Ropa z polárních oblastí

Zásoby v polárních oblastech se odhadují tak na 4OGb a někdy až k 52 Gb. Že se bude jednat určitě o zajímavou oblast svědčí různé geopolitické aféry Ruska, USA a dalších států, které se snaží si v této oblasti pojistit svůj zájem. Nicméně maximální denní produkce, která by mohla z těchto zásob být je max. okolo 3 mbd a to až za několik desetiletí.

Pobřežní oblasti USA a Aljaška

Tyto oblasti se dlouhou dobu nevyužívaly a ještě za vlády Bushe v době vrcholících cen se začalo uvažovat o povolení těžby. Zde se odhaduje maximum produkce okolo 1.1 až 2 mbd okolo roku 2030. Lze předpokládat, že veškerá tato produkce by zůstala v USA.

Pobřežní oblasti USA a Aljaška

Tyto oblasti se dlouhou dobu nevyužívaly a ještě za vlády Bushe v době vrcholících cen se začalo uvažovat o povolení těžby. Zde se odhaduje maximum produkce okolo 1.1 až 2 mbd okolo roku 2030. Lze předpokládat, že veškerá tato produkce by zůstala v USA.

Ropné písky v Kanadě

To je jedno z vděčných témat. Odhadované zásoby Kanady jsou 180Gb z toho 173 je v ropných píscích. Těžba je však velmi nákladná a doslova devastující vzhledem ke krajině. Odhady uvádějí maximum produkce někde mezi 1.34 až 3.3 mbd okolo roku 2020. Velká nejistota je zejména v množství zemního plynu a vody nutného k těžbě.

Brazílie a její pobřeží

Velké naděje směřují do Santoské pánve, především k oblasti Tupi. Ropa z těchto oblastí by mohla až zdvojnásobit zásoby spadající pod Brazilskou těžební společnost Petrobras. Zatím to vypadá na zásoby okolo 15Mb. Vše je teprve na začátku a pro Petrobras bude těžba z těchto oblastí velkou technologickou výzvou. Pilotní testy by mohly být zahájeny v roce 2010 někde na 100kbd. Maximum se odhaduje na 1mbd někde okolo 2020. Profit z těchto zásob bude mít zejména rychle se rozvíjející Brazílie.

Irák

Zásoby Iráku jsou největším příslibem poměrně lehce těžitelné ropy do budoucna. Problém je v politické a vojenské nestabilitě této oblasti a nedostatečné legislativě, která by umožnila ropným společnostem plně se soustředit na těžbu. Např. podstatná část výnosů z těžby se musí vracet do rukou místních samospráv oblastí zejména v Kurdistánu. Ověřené zásoby okolo 130Gb slibují produkci okolo 4.5 mbd okolo roku 2014, nicméně poslední revize jsou na 2.65 mbd.

Nové technologie

Tady je také jedna z velkých výzev, zejména pro experty na těžební technologie. Současná ložiska jdou dnešními moderními technologiemi vytěžit asi z 35%. Saudi Aramco nedávno zveřejnila, že v blízké budoucnosti hodlá experimentovat s technologiemi nanobotů, které by zvedly hodnotu až k 70%. Tady už je to opravdu o tvrzení pár expertů na konferencích, o možných dopadech na množství produkce a časový dopad lze jen spekulovat

Závěr

Výše zmíněná fakta mohou znamenat zmírnění poklesu produkce, je ale dost nepravděpodobné, že dojde k překročení vrcholu těžby z roku 2008. Už i oficiální energetické agentury jako IEA vydaly varování, že po roce 2013 může docházet k zásadnímu nedostatku ropy na mnoha místech na světě. Už dnes je vidět snaha zemí pojistit si dodávky energií, Čína nedávno podepsala dohodu na budoucích dodávkách s Ruskem, Venezuelou a Irákem. USA i EU jsou úplně mimo tyto dohody. To může do budoucna znamenat poměrně zásadní změny na rovnováze sil ve světě. Co můžeme do budoucna dělat je určitě soustředit se na alternativní energetické zdroje a obnovitelnou energii, podpořit výzkum a vývoj v těchto oblastech a redukovat svou závislost na ropě.


Komentáře (0)

Komentáře jsou uzavřeny.